Κόγκας

Η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για τα χαλιά που βγάζουν χνούδι (σπόγγους μαλλιών)–συνήθως παρουσιάζεται σε χαλιά τύπου hand-taffed είναι το Carpet Peeling.

To Carpet Peeling απομακρύνει το περιττό χνούδι με τη διαδικασία της αποχνούδωσης η οποία δίνει αποτέλεσμα 80% λιγότερο χνούδι.