Κόγκας

Η βραδυφλεγία δεν κάνει καμία πυρκαγιά λιγότερο επικίνδυνη για πρόσωπα ή ιδιοκτησίες!

Εφαρμόζοντάς την όμως, καθιστούμε υλικά, όπως είναι τα στρώματα, τις μοκέτες, τα ρούχα και τα υφάσματα επιπλώσεων, βραδύκαυστα. Όταν οι ινώδεις επιφάνειες έρθουν σε επαφή με τη φωτιά, το υλικό βραδυφλεγίας που έχουμε εφαρμόσει μειώνει την παροχή οξυγόνου και δυσχεραίνει την εξάπλωση της φωτιάς.